Akt bezmyślnego wandalizmu i audyt monitoringu

Wiceburmistrz otrzymał zdjęcie 10 – letniej złamanej lipy w Parku 1000 - lecia, która jest aktem wandalizmu. Poinformował też, że trwa zabezpieczanie monitoringu, który zostanie przekazany policji.

Wiceburmistrz ze zdjęciem złamanej lipy.Na chwilę obecną nie jest wiadomo, kto jest sprawcą wandalizmu.   |  fot. red.

Jest to na tyle bulwersujące, kiedy w mieście mówi się o nowych nasadzeniach, a dochodzi do takiego przestępstwa. Nie tylko z tą są sytuacją, ale w celu poprawy bezpieczeństwa w najbliższym czasie zostanie przeprowadzony audyt monitoringu. 25 tys. zł  z budżetu miasta zostanie przeznaczone na zainstalowanie kamer na dworcu autobusowym, gdzie w przyszłości ma być zlokalizowane centrum monitoringu, na dworcu kolejowym w głównym budynku.  

Więcej w relacji video. 

(red.)