Akredytacja przyznana - kolejny sukces Zespołu Szkół w Brusach

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ogłosiła wyniki konkursu wniosków o Akredytację w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W marcu 2019 r. 12 uczniów kształcących się w zawodach fryzjer i kucharz odbyło 2-tygodniowe praktyki zawodowe w Maladze.   |  fot. St. Powiatowe

Jedyną szkołą w powiecie chojnickim, która uzyskała Akredytację Erasmusa jest Branżowa Szkoła I stopnia im. Kazimierza Sikorskiego, wchodząca w skład Zespołu Szkół w Brusach. Akredytacja została przyznana na lata 2021-2027. W tym okresie uczniowie uczęszczający do szkoły branżowej w Brusach będą odbywać zagraniczne praktyki zawodowe. Dzięki uczestnictwu w programie Erasmus+ będą oni mogli rozwijać umiejętności zawodowe, kompetencje społeczne, kulturowe i językowe. W ramach otrzymanej akredytacji, każdego roku szkoła branżowa, na realizacje działań projektowych, otrzyma około 120 tyś. złotych.

Jest to kolejny element strategii rozwoju szkoły systematycznie wdrażany od kilku lat. Do tej pory uczniowie szkoły branżowej wzięli udział w trzech edycjach programu Erasmus+. W roku szkolnym 2017/18 szkoła uczestniczyła w projekcie „Siła praktyki z braćmi”. Jednym z elementów realizacji tego projektu był wyjazd 20 uczniów kształcących się w zawodzie sprzedawca i mechanik pojazdów samochodowych do Budapesztu. Kolejnym projektem realizowanym w Zespole Szkół w Brusach dla uczniów szkoły branżowej był projekt pod nazwą „Praktyki zawodowe w Hiszpanii”.

W marcu 2019r. 12 uczniów kształcących się w zawodach fryzjer i kucharz odbyło 2-tygodniowe praktyki zawodowe w Maladze. W roku szkolnym 2020/21 szkoła branżowa w Brusach przystąpiła do kolejnego projektu pod nazwą „Praktyki w Hiszpanii”. W projekcie ponownie uczestniczą uczniowie kształcący się w zawodzie fryzjer i kucharz, którzy w 2021r. wyjadą na 14 - dniowe praktyki zagraniczne do Malagi w Hiszpanii.

 Oferta Zespołu Szkół w Brusach dotycząca programu Erasmus stale się powiększa. Obecnie również uczniowie Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego uczestniczą w dwuletnim projekcie „Water is not only water. Water is our future”. Jest to projekt realizowany we współpracy ze szkołami z Turcji, Słowacji, Włoch i Portugalii, wspierający międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia i promowania wspólnych wartości europejskich.  Również w przypadku tego projektu,

Kaszubskie Liceum jest jedyną szkołą w powiecie chojnickim, której projekt został zaakceptowany przez Narodową Agencję. Na rozstrzygnięcie czekają następne wnioski złożone przez szkołę do realizacji w kolejnych latach. Na dotychczasowe działania projektowe Zespół Szkół w Brusach pozyskał dofinansowanie w kwocie blisko pół miliona złotych.

St. Powiatowe