Przepalacz gazowy zatrudnię

Zadania:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za
wykonywanie operacji cięcia, palenia i fazowania detali zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną, obsługę przecinarki plazmowo-gazowej CNC

Szukamy kandydatów, którzy posiadają:
 wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne (ślusarz, mechanik, mechatronik, elektryk lub spawacz lub pokrewne)
 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 znajomość rysunku technicznego
 uprawnienia do obsługi palnika acetylenowo – tlenowego

Dodatkowymi atutami będą:
• Zaangażowanie i determinacja w działaniu,
• Umiejętność pracy pod wpływem stresu.
• gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym
• sumienność, odpowiedzialność

Co oferujemy?
• Stabilną pracę w renomowanej firmie o uznanej marce na świecie, możliwość udziału w ciekawych projektach na skalę światową,
• Możliwość elastycznego dopasowania warunków zatrudnienia do oczekiwań kandydata, preferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze, zadaniowy system czasu pracy,
• Atrakcyjne wynagrodzenie oraz dodatkowe świadczenia z ZFŚS
 Paczki dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
 Imprezy integracyjne oraz świadczenia okolicznościowe,
 Dofinansowanie do urlopów,
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju wewnątrz grupy Zamet poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju w Grupie TDJ.
• Dzięki temu, że pracujesz w ZAMET, Twoje dzieci będą mogły skorzystać z zamkniętych programów TDJ Foundation, obejmujących m.in. edukację zagraniczną, wakacje zagraniczne oraz możliwość udziału w indywidualnych programach rozwoju.

Jak aplikować?
Link do e-Recruitera: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=82ab8c8e6c144c398cfd5bbb31dec56b


Wyślij aplikację mailem na adres: kadry@mostostal.chojnice.pl, w tytule maila proszę wpisać: „Mistrz produkcji” Termin składania aplikacji 31.12.2019. Proszę o zamieszczenie w dokumentach klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000, 1669.).

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mostostal Chojnice spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. Przemysłowa 4.
2. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pana/Pani dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane.
3. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: ochronadanych@zametsa.com oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - Kodeks Pracy oraz zgoda art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres ochronadanych@zametsa.com . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pania/Pana innych danych jest dobrowolne.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym."
W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ" (opcjonalnie).


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres ochronadanych@zametsa.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej w udzieleniem