Szkolenia, Edukacja, TłumaczeniaNiskie ceny to podstawowy element wizji i koncepcji biznesowej Centrum Edukacji Językowej Q-WIEDZY. Każdy etap funkcjonowania firmy przemyśleliśmy w najdrobniejszych szczegółach zwracając największą uwagę na koszty. Prościej znaczy lepiej.

W kontaktach międzyludzkich bardzo ważną rolę odgrywa poprawne zrozumienie drugiej strony. Czy to będzie partner w interesach, urzędnik czy znajomy zrozumienie tego co mówi lub pisze jest podstawą osiągnięcia szeroko rozumianego sukcesu.

Powyższy fakt nabiera szczególnego znazenia jeśli kontakt odbywa się na płaszczyźnie międzynarodowej. Odmienne języki w jakich mówią czy piszą dwie strony mogą okazać się barierą, całkowicie uniemożliwiającą jakiekolwiek porozumienie, a tym samym osiągnięcie założonego celu. Sytuacji takiej można uniknąć dzięki profesjonalnym tłumaczeniom oferowanym przez naszą firmę.

Centrum Edukacji Językowej Q-WIEDZY  skupia się na świadczeniu najwyższej jakości usług obejmujących edukację językową, organizowanie szkoleń, tłumaczenia pisemne oraz tłumaczenia ustne.  Na tłumaczenia pisemne składają się przekłady wszelkiego rodzaju dokumentacji papierowej i elektronicznej, przykładem których mogą być instrukcje obsługi, karty charakterystyki produktów MSDS, certyfikaty, atesty, itp. Tłumacząc tego typu dokumenty, tłumacza musi się wykazać biegłą znajomością nie tylko tłumaczonego języka, ale również dziedziny z jakiej tłumaczenie jest wykonywane. Dlatego niezwykłą wagę przykładamy do odpowiedniego doboru tłumacza do wykonania zleconego tłumaczenia.

W celu uzyskania bliższych informacji o naszej ofercie prosimy o kontakt mailowy: centrumedukacjijezykowej@gmail.com