”BRZDĄC” JĘZYKOWO-SPORTOWY PUNKT PRZEDSZKOLNY

”Brzdąc” to Językowo-Sportowy Punkt Przedszkolny, który zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku od 2,5 do 5 lat, realizację programu zatwierdzonego przez MEN, zajęcia dodatkowe, wycieczki, opiekę psychologa i logopedy. KOMUNIKACJA W JĘZYKU POLSK

”BRZDĄC” to JĘZYKOWO-SPORTOWY Punkt Przedszkolny gdzie Twoja Pociecha znajdzie przytulny, ciepły i bezpieczny świat, w którym doświadczy tego, co dobre i naucz się tego, co mądre.

Zapewniamy: opiekę nad dziećmi w wieku od 2,5 do 5 lat, zajęcia prowadzone przez 12 miesięcy w roku od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00, realizację programu zatwierdzonego przez MEN, wycieczki i imprezy przedszkolne oraz bezpłatne zajęcia adaptacyjne.

Zajęcia podstawowe: zajęcia dydaktyczne - codziennie, język angielski - zajęcia edukacyjne 3 razy w tygodniu, dziecięca matematyka - codziennie, zajęcia plastyczno-techniczne - codziennie,  zajęcia ruchowo sportowe – 3 razy w tygodniu.

Wszystkie zajęcia podstawowe prowadzone są w języku POLSKIM I ANGIELSKIM

Zajęcia uzupełniające: rytmika - 1 raz w tygodniu, dodatkowe zajęcia sportowe – 1 raz w tygodniu, regularna opieka psychologa i logopedy dostosowana do potrzeb, przegląd stomatologiczny – 1 raz w roku.

Czesne: 300 zł /miesięcznie plus dzienna stawka żywieniowa 5 zł.

Adres: Chojnice, ul. San Carlos 4A

Tel. 888-381-263

E-mail: brzdacchojnice@wp.pl

PROMOCJA! W roku przedszkolnym 2012/2013 cena czesnego zawiera opłatę za zajęcia podstawowe i uzupełniające.