proszę,proszę! ...
proszę,proszę! gratulacje!mundur paradny jak się patrzy!