Zapraszamy Grupy ...
Zapraszamy Grupy Rekonstrukcji Historycznych na nasz Piknik Militarny Jastrowie 2015 Zgłoszenia pod numerem telefonu 793791644. Enjoy Living History Group at our Picnic Jastrow 2015 Military Applications by calling 793 791 644. Genießen Living History-Gruppe in unserem Picknick Jastrow 2015 Militärische Anwendungen durch Aufrufen 793 791 644.