kto raz pojedzie pojedzie ...
kto raz pojedzie pojedzie też następny raz