...byli...byli kapralu! ...
...byli...byli kapralu! Część z nas pojechała na Przesmyk Morzyca i Przesmyk Śmierci w okolicach Zdbic i powiem więcej -zapaliliśmy tam znicze.