Przypomnij sobie jakie ...
Przypomnij sobie jakie wytyczne swego czasu wydał Wójt odnośnie imprezy w Krojantach.