...Jeśli by do tego doszło, ...
...Jeśli by do tego doszło, to wyciągnę konsekwencje wobec prezesa Miejskich Wodociągów i dyrektora wydziału komunalnego... ...Zanieczyszczenie wody w Parku 1000 - lecia było jednym z tematów w trakcie sesji Rady Miejskiej. 2014-06-17 Podczas wczorajszej (16.06.) sesji rady miejskiej rajcy dociekali, jakie działania poczyniły władze miasta po niekontrolowanym wpływie ścieków do Parku 1000 - lecia. - Ta sytuacja dużo nas nauczyła – wyjaśniał burmistrz Arseniusz Finster. - Skażony odpadami został rów dolotowy i pierwszy zbiornik. Cały czas wspierała nas straż pożarna, sprzęt Miejskich Wodociągów, OSP z Pawłowa i Charzyków, pracownicy firm pp. Stencla i Kiedrowskiego, 20 osób z prac interwencyjnych. Radnych interesowały skutki i dalsze wnioski. - Rów dolotowy został oczyszczony mechanicznie, osad przewieziony został do oczyszczalni ścieków na Igłach. Odłowiliśmy ryby, przenieśliśmy je do największego stawu. Skażona woda trafiła do instalacji sanitarnej a stamtąd – do oczyszczalni. Padło 27 ryb, ptactwo nie uległo skażeniu, pozostał dyskomfort zapachowy. Zastawy założone są cały czas, natlenianie uruchomione non-stop, teraz będziemy mieszać wodę, by się przemieszała. Cały czas prowadzimy badania jakości wód. W sprawie ekologicznej katastrofy w parku nie wszystkie sprawy są już jasne i pewne. - Odpowiedź na pytanie - co zaczopowało ten rurociąg - poznamy w piątek – wyjaśniał dalej burmistrz . - Ta sytuacja się nie może powtórzyć, Będziemy bardzo ściśle monitorować feralne miejsce, poza tym firmy muszą oddawać ścieki o właściwej frakcji. Zdechłe ryby trafiły do utylizacji, ale będziemy poddawać badaniu te, które pozostały w zbiornikach wodnych. Nie wykluczam też zainstalowania dodatkowych urządzeń w rowie doprowadzającym wodę do parku...