w tym parku nigdy nie będzie ...
w tym parku nigdy nie będzie czysta woda, wiadomo o tym co najmniej od 85 lat, a teraz wszyscy oczekują cudu?