~...???, CZEKAMY NA KONKRETY ...
~...???, CZEKAMY NA KONKRETY OBECNY BURMISTRZYNIU... ....cyt:...Nie daj Boże, żeby się to powtórzyło mówi Arseniusz Finster.-Jeśli by do tego doszło, to wyciągnę konse-kwencje wobec prezesa Miejskich Wodociągów i dyrektora wydziału komunalnego.,...ar. Ryby nie padły, a wszystko jest polityką, Maria E., Gazeta Pomorska, poniedziałek,07.07.1014 r. str.12.,.