Ty sobie najpierw
wyczyść rów w d..... kretynie niemyty!