odp.
Takiś obiektywny jak i Finio ;-) Dr Chmaranaco dzień zajmuje się wodą. Jest doktorem - ale nie takim jak burmistrz.