Poseł Pro bono
Czy jakakolwiek partia proponuje aby funkcja posła była funkcją honorową? Przy zachowaniu immunitetu ale bez gratyfikacji finansowej? Jeśli tak to ma mój głos.