Największy wstyd przynieśli ...
Największy wstyd przynieśli swojemu komitetowi korwinowcy.polityczną frustracja i zawiść doprowadziła do agresji podczas debaty od pewnej blondi chcącej odebrać sobie prawa wyborcze przez "krula". Wstyd, zero kultury.