Wręcz powinien napisać ...
Wręcz powinien napisać pozew o naruszeniu godności osobistej bo został wymieniony z imienia i nazwiska.Faktycznie tak jest i to jest jedyne rozwiązanie palącego problemu.Poczytaj kodeks dokładnie a potem strasz ale sam siebie.