Do "oko"
Ty nie jesteś głupi jak but, ty jesteś głupi jak cały sklep z butami ale takimi nie do pary ośle!