"Otake Polske walczyli"
Właśnie o taką Polskę Panie Janie, chcieli Polski panów i rządzonej przez klechów! Sprzedali i roztrwonili wszystko co zbudowała ta nieszczęsna przeklęta nieboszczka komuna i teraz pier...ą, że to komuna doprowadziła Polskę do takiego stanu jaki mamy!