tak było artykuł oddaje w ...
tak było artykuł oddaje w pełni nastrój i program nocy