Tak to widzę
Spokojnie patrzysz jak świat się zmienia, Gdyż wiek ci daje mądrość spojrzenia… Więc wiwat starości ! Niechaj nam służy, Nawet gdy trochę chwilami nuży. Bowiem jak sądzę – w tym jest rzecz cała, By jak najdłużej ta starość trwała …