spontan czy wykroczenia
podczas wizyty Prezydenta RP w Parku 1000-lecia,jest udokumentowane poruszanie się obywateli po trawnikach....