dałeś już swiniom żreć ...
dałeś już swiniom żreć bo twój kwik zagłuszają chłopie małorolny