noooo, oczywiście zdjęcie ...
noooo, oczywiście zdjęcie do policji wyślij, może go złapią ;) Wtedy zastanowią się nad absurdem karania.