Niby ..
Nazwy własne np. Policja piszemy z dużej litery ale policjant będziemy pisać małą literką czy zrozumiał a szczyt drzewa wiesz jak się pisze ?