Swoją mądrość wyraził w ...
Swoją mądrość wyraził w komentarzu ... bez komentarza