psie mundurowy nadal szukasz ...
psie mundurowy nadal szukasz głupszych od siebie?