Hahaha, już media ...
Hahaha, już media ogólnoposkie podały info za portalem com, nie ma to jak promocja Chojnic.