Bawoły do stodoły
Oni do więzienia? i Paść sie na panstwowym wikcie? to stado ryczących na rynku bawolów powinno trafic na pastwisko i trawe pielic albo do kołchozu, co by im para uszła.