ta wyświechatane juz to ...
ta wyświechatane juz to powiedzenie nie dotyczy pewnych grup i osob w Polsce