Przecież Burmistrz
obiecał, że nie bedą oni ścigani..