Z całym szacunkiem do ...
Z całym szacunkiem do Jurasa, nie nadaje sie do tej funkcji, wystarczy, już jak został naczelnym swojego pozal się Boże blogu.