GMO
Nie czuję się kompetentna do profesjonalnego skomentowania tego co tu przeczytałam. Osobiście mam także dużo pytań i wątpliwości pod adresem żywności GMO. Tym niemniej w najbliższym czasie postaram się napisać nieco więcej na temat manipulowania żywnością przez przemysł spożywczy i ... "naukowców".