Polska żywność jest ...
Polska żywność jest najbardziej fałszowana w Europie, na Zachodzie wolą inną aby nie Polską.