Ty zapewne nie popełniłeś w życiu żadnych rzeczy, za które powinieneś się wstydzić.
"Kto jest bez grzechu..."