Hurra, nareszcie spłacę ...
Hurra, nareszcie spłacę zadłużenie za czynsz i spłacę długi w zeszycie na kreskę.