Uznanie
Pani Brygido - Gratulacje. Kobieta "KLASA". Podziwiam.