Personel
Dla personelu nie ma kasy , ale dla 4-ech dyrektorów pieniądze są .