"Mistrz" otoczony ...
"Mistrz" otoczony p...cami, którzy sami sobie schlebiają. Udają, że rozumieją sztukę "mistrza". Żałosne.