100% racji
Pani Marzeno , zgadzam sie z Panią w pełni, !