pomysł
Proszę dodać do Komisji Konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych!