Pani Guzelak to przykro panu ...
Pani Guzelak to przykro panu ze pana ukraina nie przeszła dalej może by pan ukraine promował a nie nasze miasto bo jest wiele ludzi,instytucji i firm które dużo więcej i lepiej promują nasze miasto niż pan także dziękujemy już panu już czas odejść