Pan Kufel musi się wycofać ...
Pan Kufel musi się wycofać z tego głupiego ugrupowania - Finster 2014/sowietowili i komuchów.