Zwolennicy Wałdocha w niewielkim
stopniu znają historię Polski. Wałdoch jak i jego zwolennicy to skrajna prawica. Świadomi swojej historii Polacy wiedzą jaka instytucja jest największym przekleństwem Polski i Polaków. To ta instytucja która tak ochoczo powołuje się na patriotyzm będąc zarazem największym, wielokrotnym zdrajcą ojczyzny. Zawsze jest blisko władzy. Zawsze ma wpływ na jej decyzje. Zawsze karmi sie sowicie nigdy nie ponosząc najmniejszej odpowiedzialności. Czy juz wiesz co to za "pasożyt"?