K....wa ale się nakręcaja ...
K....wa ale się nakręcaja tym SAH ***** ich i po sprawie niech sobie robia te pikniki, klub wzajemnej adoracji.