"skejt" - gdzie ty ...
"skejt" - gdzie ty widzisz Order Orła Białego. Twoje hehehe potwierdza tylko twoje pieniactwo.