Były przedstawione. Lista ...
Były przedstawione. Lista bogata.