Ja po pączkach rozmnożyłem ...
Ja po pączkach rozmnożyłem rodzine przez ....pączkowanie