A Monika Stoltmann co tak ...
A Monika Stoltmann co tak słabo ostatnia ?